Konsult Tjänster


Migrationsrätt


Våra medarbetare har stor erfarenhet av att företräda personer med utländsk bakgrund och hjälper dagligen klienter i migrationsärenden.

Det är viktigt att klienten känner förtroende för sitt ombud oavsett ärendets karaktär eller omfattning. Vi lägger stor vikt vid att vara aktiva och se till att klienten får det stöd som behövs under hela processen.

Utlänningslagstiftningen är under ständig förändring och det är därför viktigt att den som söker uppehållstillstånd har ett ombud som är väl uppdaterad på nya regler och praxis.

Hos Beta Ekonomi AB kan du vara säker på att få hjälp oavsett vilket ärende det rör eller vilket stadium i processen du befinner dig i.


Vi samarbetar med M&K Jurisbyrå